0

Brak produktów.

Up
Back

Domy bez pozwolenia do 70 m² - nowy proces i projekty

Domy bez pozwolenia do 70 m²

Domy bez pozwolenia do 70 m²

Dotychczasowe prawo umożliwiało budowanie na zgłoszenie domów rekreacji indywidualnej do 35 m² oraz domów jednorodzinnych na zgłoszenie bez ograniczenia powierzchni, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce. Z początkiem stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, w ramach których przy podobnej drodze formalnej, można zbudować dom jednorodzinny do 70 m², parterowy lub z poddaszem użytkowym, na własne potrzeby mieszkaniowe. Dodatkowo, w drugim kwartale 2022, pojawi się możliwość nieodpłatnego pozyskania projektów do realizacji takiej inwestycji. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, żeby ruszyć z budową domu bez pozwolenia w nowym trybie.

Domy bez pozwolenia do 70 m² – nowe przepisy, szybsza budowa

Z dniem 3 stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać zapisy ustawy z 17 września 2021 o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 1986). Najnowsze regulacje pozwalają na ominięcie - dla wielu uciążliwej - procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Rząd zatwierdził możliwość wybudowania domu jednorodzinnego do 70 m² w uproszczonej procedurze - bez pozwolenia, a jedynie na zgłoszenie.

Jaki dom możesz zbudować na zgłoszenie w nowym trybie?

Zgodnie z nowymi przepisami w procedurze zgłoszenia możesz zbudować nieduży dom jednorodzinny:

- o powierzchni zabudowy do 70 m² z poddaszem użytkowym,

nie więcej niż dwukondygnacyjny

wolnostojący - obszar jego oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,

na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Nowy proces - dom bez pozwolenia, kierownika budowy, dziennika budowy

Nowy proces pozwala na rozpoczęcie budowy po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wniosku zgłoszenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Z treści ustawy wynika, że dom na zgłoszenie do 70 m² nie wymaga:

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

ustanawiania kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy.

Dom do 70 m² na zgłoszenie z projektem budowlanym - jakie dokumenty do rozpoczęcia budowy?

Podstawowym dokumentem w przypadku zgłoszenia budowy domu do 70 m² jest odpowiednio wypełniony formularz zgłoszenia. Załączniki do wniosku stanowią:

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

projekt architektoniczno-budowlany,

projekt zagospodarowania działki lub terenu na mapie do celów projektowych,

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP),

inne (wymagane przepisami prawa) - opinie, uzgodnienia i wszelkie dokumenty wymagane do danego zmierzenia budowlanego, zawsze będzie to opinia geotechniczna, czasami (w zależności od wymagań danej działki) dodatkowe uzgodnienia z konserwatorem zabytków, Wodami Polskimi lub innymi organami.

Decyzję o warunkach zabudowy będziesz musiał uzyskać w sytuacji, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rząd przewidział jednak uproszczenie procedury w przypadku ubiegania się o tę decyzję dla domów mieszkalnych jednorodzinnych na zgłoszenie do 70 m² i ustalił krótszy termin - na jej wydanie urząd ma 21 dni.

Zgodnie z ustawą przed wydaniem takiej decyzji dokonywana jest analiza urbanistyczna. Dla domów do 70 m² obszar analizowany został ograniczony do 200 m od terenu inwestycji. Jeżeli w danym obszarze nie ma zabudowy, to niestety inwestor nie uzyska warunków zabudowy i nie będzie mógł zrealizować inwestycji zgodnie z prawem.

Niezbędne oświadczenia

Jeżeli nie zdecydujesz się na ustanowienie kierownika budowy, będziesz musiał złożyć oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za kierowanie budową. Poza tym niezbędny załącznik stanowi oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Deklarację tę składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Po złożeniu kompletu dokumentów inwestor ma prawo od razu przystąpić do realizacji inwestycji (jednak nie można zwlekać z rozpoczęciem prac budowlanych dłużej niż 3 lata). Nie musisz więc czekać na prawomocną decyzję organu administracji architektoniczno-budowlanej. Nowe przepisy wyłączyły bowiem możliwość wyrażenia sprzeciwu w takiej sytuacji. Zgłoszenie z projektem umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych zaraz po zawiadomieniu o tym zamiarze. Zgłosić należy także fakt zakończenia budowy.

Zakończenie budowy i użytkowanie domu do 70 m²

Ostatnim etapem w nowym procesie jest zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Do zawiadomienia należy też dołączyć:

projekt techniczny,

dokumentację geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą,

oświadczenie o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami,

oświadczenie o zgodności wykonania budynku zgodnie z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Oczywiście wzniesiony budynek musi być identyczny z tym z projektu. W przypadku jakiejkolwiek zmiany nie otrzymamy pozwolenia na użytkowanie. Co więcej, złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym zostanie potraktowane jako wykroczenie zagrożone karą grzywny. Jeżeli organ nadzoru budowlanego nie wyrazi sprzeciwu - możemy rozpocząć użytkowanie swojego nowego domu.

Darmowy projekt domu na zgłoszenie do 70 m²

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił konkurs architektoniczny na projekt domu do 70 m². Po przeanalizowaniu nadesłanych prac, wytypował 38 najlepszych projektów - o najwyższych walorach estetycznych i funkcjonalnych. Niektóre z nich zostaną udostępnione dla inwestorów nieodpłatnie, w II kwartale 2022 r.

Domy bez pozwolenia to trend w nieruchomościach, który zdecydowanie będzie zyskiwał na popularności. Od 2022 r. możemy podjąć się budowy na zgłoszenie niedużego obiektu jednorodzinnego - dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w nowym trybie: bez kierownika budowy, bez dziennika budowy, za to z możliwością rozpoczęcia prac budowlanych zaraz po zgłoszeniu. Z założenia aktualne przepisy mają umożliwić inwestorom prywatnym spełnienie marzenia o domu - sprawniej, szybciej i przy minimum formalności.

Kup projekt domu z katalogu MABUDO za POŁOWĘ ceny! Odbierz atrakcyjny rabat na wybrane domy z naszego najnowszego katalogu domów typowych. Promocja obowiązuje w dniach 21-23.02.2020.
Szczegóły promocji w Biurze Sprzedaży