0

Brak produktów.

Do góry

Dokumenty potrzebne do dokonania adaptacji projektu u lokalnego architekta następnie do złożenia wniosku o Pozwolenie na Budowę.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument uchwalany przez gminę który określa min. przeznaczenie gruntów, rodzaj zabudowy, dopuszczalne parametry domów jednorodzinnych, takie jak: powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji (np. parterowy), wysokość budynku, rodzaj dachu (np. dwuspadowy), kąt nachylenia połaci, szerokość elewacji frontowej, jak ma być rozwiązana kwestia mediów i przyłączy rzadko jakie paliwa wolno stosować.
Jeżeli Twoja działka znajduje się na terenie objętym takim planem koniecznym będzie złożenie wniosku o wypis i wyrys z MPZP ze wskazaniem nr Twojej działki.

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o Warunkach Zabudowy to decyzja administracyjna w której urząd gminy określa wymagania dotyczące linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, szerokości elewacji frontowej, wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, geometrii dachu tzn. kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych, Taką decyzję organ gminy wydaje w sytuacji gdy dana działka leży na obszarze nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zapewnienie przyłączenia mediów i odprowadzenia ścieków sanitarnych

Zapewnienie przyłączenia prądu, wody ewentualnie gazu oraz odprowadzania nieczystości – w przypadku braku przeciwskazań gwarantują operatorzy których sieci przesyłowe są dostępne na danym terenie. Warto zadbać aby zapewnienie dotyczyło dostawy prądu zarówno docelowo jak i na plac budowy.
Mapki do celów projektowych w skali 1:500
Uzyskuje się je w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego, dla architekta niezbędne są zarówno w wersji papierowej oraz cyfrowej.

Opinia geotechniczna

Uzyskanie takiej opinii wymaga wykonania trzech odwiertów na głębokość 4 m w działce, najlepiej „na rogach” przyszłego budynku a punkty te będą zaznaczone na mapce projektowej działki z wrysowanym budynkiem, którą od nas otrzymasz.

Centrum informacji:

Kup projekt domu z katalogu MABUDO za POŁOWĘ ceny! Odbierz atrakcyjny rabat na wybrane domy z naszego najnowszego katalogu domów typowych. Promocja obowiązuje w dniach 21-23.02.2020.
Szczegóły promocji w Biurze Sprzedaży