0

Brak produktów.

Do góry

Wymagane dokumenty do dokonania adaptacji projektu oraz do złożenia wniosku o Pozwolenie na Budowę. 

 

Adaptacji projektu dokonuje architekt adaptujący, który może pomóc w formalnościach związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę. 

Czytaj także: Adaptacja projektu gotowego/typowego

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument uchwalany przez gminę który określa min. przeznaczenie gruntów, rodzaj zabudowy, dopuszczalne parametry domów jednorodzinnych, takie jak: powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji (np. parterowy), wysokość budynku, rodzaj dachu (np. dwuspadowy), kąt nachylenia połaci, szerokość elewacji frontowej, jak ma być rozwiązana kwestia mediów i przyłączy rzadko jakie paliwa wolno stosować.
Jeżeli Twoja działka znajduje się na terenie objętym takim planem koniecznym będzie złożenie wniosku o wypis i wyrys z MPZP ze wskazaniem nr Twojej działki.

 

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o Warunkach Zabudowy to decyzja administracyjna w której urząd gminy określa wymagania dotyczące linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, szerokości elewacji frontowej, wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, geometrii dachu tzn. kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych, Taką decyzję organ gminy wydaje w sytuacji gdy dana działka leży na obszarze nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Czytaj także: Jak czytać MPZP i WZ 

 

Zapewnienie przyłączenia mediów i odprowadzenia ścieków sanitarnych

Zapewnienie przyłączenia prądu, wody, odprowadzania nieczystości, przyłączenia gazu lub podłączenia do sieci ciepłowniczej – w przypadku braku przeciwskazań, gwarantują operatorzy, których sieci przesyłowe są dostępne na danym terenie. Warto zadbać aby zapewnienie dotyczyło dostawy prądu zarówno docelowo jak i na plac budowy.

 

Mapa do celów projektowych w skali 1:500

Mapę do celów projektowych uzyskuje się w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego. Dla architekta niezbędne jest zarówno w wersji papierowej oraz cyfrowej.

 

Opinia geotechniczna

Uzyskanie opinii geotechnicznej wymaga wykonania trzech odwiertów na głębokość 4 m w działce. Najlepiej odwierty wykonać „na rogach” przyszłego budynku. Te punkty będą zaznaczone na mapie projektowej działki z wrysowanym budynkiem, którą od nas otrzymasz.

 

Czytaj także: 

Budowa domu - trzy ścieżki w procesie budowlanym

Domy bez pozwolenia do 70 m² - nowy proces i projekty

Zakończenie budowy, odbiór domu i użytkowanie

 

Centrum informacji:

Kup projekt domu z katalogu MABUDO za POŁOWĘ ceny! Odbierz atrakcyjny rabat na wybrane domy z naszego najnowszego katalogu domów typowych. Promocja obowiązuje w dniach 21-23.02.2020.
Szczegóły promocji w Biurze Sprzedaży