0

Brak produktów.

Do góry
Wróć

Dom energooszczędny w standardzie NF-40 i NF-15 - co to oznacza?

Dom energooszczędny w standardzie NF-40 i NF-15

Dom energooszczędny w standardzie NF-40 i NF-15

W chwili obecnej aby uzyskać pozwolenie na realizację, każdy projekt nowego budynku musi spełniać jasno określone wytyczne dotyczące energooszczędności. Założenie obowiązujące na terenie Unii Europejskiej znajdziemy w dokumencie Dyrektywa 2010/31/EU. Z kolei dyrektywy unijne stają się podstawą do szeregu zmian w aktach prawnych obowiązujących w Polsce.

Przykładem może być Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tam w dziale X wprowadzone zostało etapowe zaostrzanie wymagań dla wskaźnika EP, który jest istotą Charakterystyki Energetycznej budynku, a w załączniku nr 2 do wspomnianego rozporządzenia określony został wskaźnik U dla przegród budowlanych.

Projekty nowego budownictwa złożone po 31.12.2020 powinny być zgodne z wymaganiami względem warunków technicznych (obecnie WT2021). W ich przypadku wskaźniki izolacyjności przegród wynoszą:

- dla ścian wewnętrznych: maksymalnie 0,20 W (m2*K)
- dla dachów: maksymalnie 0,15 W (m2*K)
- dla podłóg na gruncie: maksymalnie 0,30 W (m2*K).

Energooszczędne budynki pasywne i zeroenergetyczne

Im lepiej zaizolowany budynek, tym bardziej energooszczędny - warto zatem dążyć do jak najmniejszych strat ciepła, które minimalizowane są na przykład poprzez materiały wykorzystane do produkcji przegród budynków.

Dom zeroenergetyczny jest samowystarczalny - cechuje się zerowym zużyciem energii netto oraz zerową emisją dwutlenku węgla w ciągu roku. Z kolei domy pasywne charakteryzuje bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania - poniżej 15 kWh/(m²/rok). Brak w nich tradycyjnych instalacji i urządzeń grzewczych. Zamiast tego do ogrzewania kaloryferów i wody użytkowej wykorzystuje się pasywne i wewnętrzne źródła ciepła: fotowoltaikę i pompy ciepła, rekuperację, zyski od mieszkańców, urządzenia dogrzewające itp. Poza tym eliminuje się też mostki termiczne, stosuje się okna z szybą trzykomorową o wysokim współczynniku, a w budynku zapewniana jest szczelność.

Standardy NF-40 i NF-15

Jeszcze kilka lat temu kiedy projekt domu spełniał wymagania określone jako NF-40 i NF-15, inwestor mógł otrzymać dopłatę z budżetu państwa na ich wzniesienie. Standardy te wprowadzone zostały przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i były górnym progiem, od którego zależało, czy dopłata do kredytu zostanie uzyskana. Obecnie program ten został zakończony, natomiast budynki wzniesione zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi cechowały się parametrami opisanymi poniżej.

Standard NF-40 - wymagania

W tym standardzie współczynnik przenikania ciepła wynosi:

- dla ścian wewnętrznych: maksymalnie 0,15 W (m2*K) dla I, II i III strefy klimatycznej Polski oraz maksymalnie 0,12 W (m2*K) dla IV i V strefy klimatycznej
- dla dachów: maksymalnie 0,12 W (m2*K) dla I, II i III strefy klimatycznej oraz maksymalnie 0,10 W (m2*K) dla IV i V strefy klimatycznej
- dla podłóg na gruncie: maksymalnie 0,20 W (m2*K) dla I, II i III strefy klimatycznej oraz maksymalnie 0,15 W (m2*K) dla IV i V strefy klimatycznej.

Standard NF-15 - wymagania

W tym standardzie współczynnik przenikania ciepła wynosi:

- dla ścian wewnętrznych: maksymalnie 0,10 W (m2*K) dla I, II i III strefy klimatycznej oraz maksymalnie 0,08 W (m2*K) dla IV i V strefy klimatycznej
- dla dachów: maksymalnie 0,10 W (m2*K) dla I, II i III strefy klimatycznej oraz maksymalnie 0,08 W (m2*K) dla IV i V strefy klimatycznej
- dla podłóg na gruncie: maksymalnie 0,12 W (m2*K) dla I, II i III strefy klimatycznej oraz maksymalnie 0,10 W (m2*K) dla IV i V strefy klimatycznej.

Wskaźnik ciepła EP określa roczne zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną, niezbędną do codziennego funkcjonowania - mowa nie tylko o ogrzewaniu domu, ale też wody użytkowej, a także chłodzeniu, oświetleniu czy wentylacji. W przypadku projektów domów Mabudo wartość ta (wskazana w Charakterystyce Energetycznej) znajduje się sporo poniżej górnej granicy wymaganej w każdym z wspomnianych wcześniej standardów. W głównej mierze jest to zasługa wybranego sposobu ogrzewania budynku. W Mabudo zachęcamy do stawiania na odnawialne źródła energii, jak na przykład połączenie paneli fotowoltaicznych z wydajną pompą ciepła. Na obie z tych inwestycji można uzyskać korzystne dotacje z różnych programów dofinansowania - zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Przykładem mogą być programy Zielony Dom i Zielona Hipoteka. Certyfikat Zielonego Domu jest przyznawany budynkom przez Polskie Towarzystwo Budownictwa Ekologicznego, a na zakup takich nieruchomości można uzyskać dopłatę do kredytu od banków partnerskich.

Kup projekt domu z katalogu MABUDO za POŁOWĘ ceny! Odbierz atrakcyjny rabat na wybrane domy z naszego najnowszego katalogu domów typowych. Promocja obowiązuje w dniach 21-23.02.2020.
Szczegóły promocji w Biurze Sprzedaży