0

Brak produktów.

Do góry
Wróć

Dom na zgłoszenie do 70 m² – pytania i wątpliwości inwestorów

Domy do 70m2

Domy do 70m2

Własny dom jednorodzinny bez skomplikowanych formalności? Nowe przepisy pozwalają na zrealizowanie inwestycji do 70 m² jedynie na zgłoszenie. Uproszczona procedura formalna w połączeniu z nowoczesną technologią prefabrykacji – to szansa na jeszcze sprawniejszy proces realizacji inwestycji. Ważne by przebiegał on nie tylko szybko, ale też bezpiecznie. W tej kwestii ustawa zmieniająca prawo budowlane – już na etapie projektu – wzbudziła wiele emocji. Czy domy na zgłoszenie do 70 m² faktycznie wiążą się z potencjalnym ryzykiem zagrożenia bezpieczeństwa budowy i użytkowania budynku? Jakie inne wątpliwości mają inwestorzy?

Budowa domu to nieustanne podejmowanie decyzji. Znalezienie odpowiedniej działki, dobrego projektu, pozyskanie finansowania, współpraca z architektem i wykonawcami na kolejnych etapach realizacji inwestycji. To także wybory aranżacyjne dotyczące wnętrza i elewacji – ale też wyglądu posesji, na której w końcu pojawi się wymarzony dom. Zanim się jednak pojawi, odpowiedni organ administracji musi wydać pozwolenie na budowę. Uzyskanie pozwolenia wiąże się z kolei z szeregiem formalności, przygotowaniem i przedłożeniem w urzędzie stosownej dokumentacji i oczekiwaniem na prawomocną decyzję. W wielu przypadkach cała procedura zajmuje nawet kilka miesięcy.

 

Dom na zgłoszenie z projektem i bez kierownika

 

Od 3 stycznia 2022 roku dom jednorodzinny do 70 m² można budować bez pozwolenia – na zgłoszenie z projektem. Nie musisz ustanawiać kierownika budowy, ani prowadzić dziennika budowy. Jeżeli jesteś właścicielem gruntu, to właściwie zaraz po dostarczeniu kompletu dokumentów, możesz rozpocząć realizację inwestycji.  

 

Zgłoszenie z dobrym projektem

 

Razem z wypełnionym formularzem zgłoszenia budowy, inwestor zobowiązany jest do złożenia projektu. Dobry projekt domu do 70 m² powinien odpowiadać Twoim potrzebom, ale też być dostosowany do posiadanej działki i wszystkich wymogów z zakresu opracowania dokumentacji budowlanej. Dlatego projekt typowy musi zostać zaadaptowany przez architekta adaptującego i to właśnie tę wersję projektu należy załączyć do zgłoszenia budowy domu do 70 m².

 

Kto ponosi odpowiedzialność za projekt, a kto za kierowanie budową?

 

W momencie wykonania adaptacji, architekt przejmuje całą odpowiedzialność za projekt – wszystkie obowiązki i uprawnienia. Tzw. nadzór autorski, który dotyczy zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, sprawowany jest jednak na żądanie inwestora. Architekt, który sprawuje nadzór autorski, może wprawdzie wstrzymać prace, w przypadku zauważenia nieprawidłowości, ale jedynie przez zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

Zgodnie z nową ustawą, jeżeli nie ma ustanowionego kierownika ani dziennika budowy, właściwie jedyną osobą, która ma nadzór nad prawidłowością przebiegu prac budowlanych jest inwestor. To on ponosi pełną odpowiedzialność za kierowanie budową i na etapie składania zgłoszenia, składa również na piśmie stosowne oświadczenie.

 

Z kierownikiem sprawniej i bezpieczniej

 

Kierownik budowy to osoba, która posiada uprawnienia budowlane i specjalistyczną wiedzę. Organizuje budowę i kieruje nią w sposób zgodny z projektem i z obowiązującymi przepisami: techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest odpowiedzialny za przebieg wykonywania robót budowlanych i stosowanie wyrobów o należytych właściwościach użytkowych. Jeśli zdecydujesz się na dom do 70 m² bez pozwolenia i bez kierownika, oświadczasz na piśmie, że przejmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową.

Nawet budowa niewielkiego obiektu mieszkalnego o prostej konstrukcji, powinna być nadzorowana przez wykwalifikowaną osobę – dzięki temu przebiegnie sprawnie i bezpiecznie. Oczywiście, jeśli zdecydujesz się na dom na zgłoszenie do 70 m² bez kierownika i bez dziennika budowy, nie musi to być równoznaczne z obniżeniem standardów bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na budowie i późniejszych użytkowników, jeżeli tylko zapewnisz sobie wsparcie osób z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Gotowe domy prefabrykowane – projekty do 70 m² 

 

Kluczem do powodzenia w przypadku domu na zgłoszenie jest otoczenie się zaufanymi fachowcami. W Mabudo znamy się na budowaniu – i pomożemy Ci na każdym z etapów realizacji inwestycji, również tej bez pozwolenia na budowę. Będziemy z Tobą od momentu wyboru dobrego projektu do 70 m² do montażu domu na Twojej działce. Domy prefabrykowane to duży komfort dla inwestorów, którzy chcą budować na zgłoszenie – wszystkie elementy są starannie wykonywane w fabryce, a montażem zajmuje się wyspecjalizowana kadra. To minimalizuje ryzyko pojawienia się ewentualnych nieprawidłowości w procesie budowlanym, skraca czas powstawania domu i daje gwarancję wysokiej jakości. 

Zobacz projekt https://www.mabudo.com/mab100

 

Czy dom na zgłoszenie do 70 m² będzie można sprzedać?

 

W związku z nowym trybem budowy domu bez pozwolenia nasuwają się różne pytania, związane nie tylko z dokumentacją, kwestiami urzędowymi czy samym procesem budowlanym. Czy dom na zgłoszenie do 70 m² można będzie ubezpieczyć? Czy będzie w nim można wprowadzać zmiany? Na koniec kwestia, która wzbudza sporo niepokoju wśród inwestorów. Zgłoszenie budowy domu do 70 m² zgodnie z zapisami ustawy, wymaga złożenia oświadczenia, że obiekt będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Czy wobec tego będziesz mógł sprzedać dom lub wynająć go, jeśli zmienią się Twoje potrzeby lub sytuacja życiowa? Otóż przepisy nie regulują tej kwestii w konkretny sposób. Nie ma zapisów, które można zastosować do zbycia lub wynajmu nieruchomości tego typu.  

Kup projekt domu z katalogu MABUDO za POŁOWĘ ceny! Odbierz atrakcyjny rabat na wybrane domy z naszego najnowszego katalogu domów typowych. Promocja obowiązuje w dniach 21-23.02.2020.
Szczegóły promocji w Biurze Sprzedaży