0

Brak produktów.

Do góry
Wróć

Zakończenie budowy, odbiór domu i użytkowanie

Zakończenie budowy, odbiór domu i użytkowanie

Zakończenie budowy, odbiór domu i użytkowanie

Zakończenie prac budowlanych to jeden z końcowych momentów na drodze do wprowadzenia się do budynku. Nie jest to jednak definitywny koniec samego przedsięwzięcia, jakim jest budowa domu.

Ostatnim jego etapem są bowiem formalności, które trzeba dopełnić. Zanim zamieszkasz w swoim wymarzonym domu, musisz zadbać o kilka bardzo ważnych z perspektywy prawa aspektów. O co chodzi? Wszystko wyjaśniamy w dalszych częściach tego wpisu - koniecznie czytaj go dalej, jeśli chcesz się wszystkiego dowiedzieć.

Procedura odbiorcza domu

Samo zakończenie wszelkiego typu prac budowlanych nie jest jeszcze wskazaniem do legalnego zamieszkania w danym budynku. Aby tak mogło się stać, musisz przejść przez tak zwaną procedurą odbiorczą domu. W pierwszej kolejności należy złożyć zawiadomienie o zakończonych pracach budowlanych do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Tego typu zawiadomienie dotyczące domu jednorodzinnego możesz wykonać w prosty sposób, masz trzy możliwości: wizyta w odpowiednim urzędzie, załatwienie tej sprawy droga listowną bądź elektroniczną.

Kiedy należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac?

Warto wspomnieć, że zawiadomienie o zakończonych pracach budowlanych należy złożyć jeszcze przed przystąpieniem do użytkowania budynku. Po zgłoszeniu tego, nadzór ma 14 dni na ewentualny sprzeciw. Dopiero w momencie, w którym nie zostanie on wniesiony można zacząć użytkowanie obiektu. Użytkowanie obiektu jest jednak możliwe wcześniej, a dokładniej przed upływem tych 14 dni - urząd musi jednak w tym przypadku wydać stosowne zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Czy da się usprawnić proces odbioru domu?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta - tak. Należy się do tego jednak dobrze przygotować. Niezaplanowane działania mogą przysporzyć wiele stresu, dlatego już na etapie prowadzenia robót budowlanych należy gromadzić w jednym miejscu wszelkie ważne dokumenty czy zaświadczenia. Warto mieć również pod ręką tak zwany dziennik budowy - opisane są w nim bowiem wszystkie kolejne etapy budowy Twojego budynku mieszkalnego. Tak rzetelne przygotowanie i uporządkowanie poszczególnych dokumentów z pewnością pozwolą Ci przejść przez cały ten proces sprawnie i bez narażania się na niepotrzebny stres czy opóźnienia.

Dokumenty potrzebne do formalnego zamknięcia budowy domu jednorodzinnego

Jak już wcześniej zostało podkreślone - uporządkowanie ważnej dokumentacji w jednym miejscu pozwoli na przyspieszenie i usprawnienie procesu odbioru jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Teraz pojawia się kolejne pytanie, jakie dokumenty będą Ci potrzebne? Dokumenty, które należy zachować to między innymi umowy z dostawcami mediów, protokoły potwierdzające szczelność instalacji różnego typu czy odbiory częściowe poszczególnych części budowy. Obowiązkowymi dokumentami, które będą Ci potrzebne do odbioru domu, są na przykład:

• dziennik budowy (w przypadku domu jednorodzinnego nie trzeba dołączać do zawiadomienia o zakończeniu budowy - art. 57 ust. 1a Prawa Budowlanego),
• projekt techniczny,
• oświadczenie kierownika budowy o tym, że budynek powstał zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami projektowymi, doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu oraz informacją o wykonaniu pomiarów powierzchni użytkowej,
• dokumentacja geodezyjna,
• protokół badania szczelności instalacji gazowej,
• oświadczenie o braku sprzeciwu Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspekcji Sanitarnej (o ile projekt był uzgadniany pod tym kątem),
• dokumentacja powykonawcza (kopia zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami, które wynikły podczas budowy).

Użytkowanie obiektu bez zawiadomienia o zakończonych pracach - czy jest możliwe?

Użytkowanie budynku mieszkalnego bez wcześniej złożonego zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych i „milczącej zgody” jest nielegalne. Co więcej, grozi to karą. Jaką? Nadzór budowlany może wymierzyć Ci karę pieniężną, którą przelicza się w następujący sposób: stanowi ją iloczyn dziesięciokrotnie podwyższonej stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Zarówno kategorię obiektów, jak i wspomniany współczynnik ich wielkości bez problemu odnajdziesz w załączniku do ustawy Prawo budowlane.

Koszty związane z odbiorem domu

Koszty związane z odbiorem domu jednorodzinnego sprowadzają się do opłat urzędowych. Odbiór domu do wydatek rzędu 1500-2500 zł i dotyczą przede wszystkim pełnomocnictwa, a także uzyskania poszczególnych, wymaganych dokumentów.

Kup projekt domu z katalogu MABUDO za POŁOWĘ ceny! Odbierz atrakcyjny rabat na wybrane domy z naszego najnowszego katalogu domów typowych. Promocja obowiązuje w dniach 21-23.02.2020.
Szczegóły promocji w Biurze Sprzedaży